of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03DHT6102
Çürük Teorileri, Tanısı ve Proflaksisi
1.00
0.00
0.00
1.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Diş çürüğü teorileri, çürük teşhis yöntemleri ve çürükten korunma yöntemlerinin anlatılması
Dersin Hedefleri
1. Diş çürüğü teorileri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi 2. Çürük teşhis yöntemleri ile ilgili kavramların anlam bilgisi, 3. Farklı çürük teşhis yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 4. Diş çürüğü teşhisi için uygun yöntemi seçebilme, 5. Çürükten korunma yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Diş çürüğü ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme 2. Farklı çürük teşhis yöntemlerini ayırt edebilme, 3. Uygun yöntemi kullanarak diş çürüğünü teşhis edebilme, 4. Çürükten korunma yöntemlerini uygulayabilme, 5. Bireye özgü çürükten korunma stratejisi geliştirebilme,
Dersin İçeriği
Klasik ve modern diş çürüğü teorileri, diş çürüğü teşhis yöntemleri ve çürükten korunma yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
1
13
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
13
2
26
Ödev
13
50
Ödevler
13
2
26
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
67
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Axelson P. Diagnosis and Risk Prediction of Dental Caries, Vol 2. Quintessence Publishing Co., 2000. 2. Fejerskov O, Kidd E. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management. Wiley-Blackwell, 2nd edition, 2008. 3. Newbrun E. Cariology. Quintessence Publishing Co., 3rd edition, 1989. 4. Summitt JB. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co., 2001. 5. Haris NO, Gracia-Godoy F. Primary Preventive Dentistry. Prentice Hall; 6 edition, 2003. 6. Fejerskov O. Fluoride In Dentistry. Munksgaard International Publishers; 2 edition, 1994. 7. Axelsson P. An Introduction to Risk Prediction and Preventive Dentistry; Quintessence Publishing Co, 1 edition, 1999. 8. Koray F, Güven Y, Külekçi G, Çintan S. Ağız Biyolojisi ve Bireysel Profilaksi Uygulamalı Eğitim Programı. Külekçi G. Çürük Riski, Çürük Aktivite Testleri, 2002.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme,
3
2
Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme
5