of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03DHT6111
Inley, Onley Restorasyonlar
1.00
0.00
0.00
1.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kompozit ve porselen inley, onley restorasyon tekniklerinin anlatılması
Dersin Hedefleri
1. Kompozit ve porselen inley/onley restorasyonlar ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi 2. Kompozit ve porselen inley/onley restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Vakaya göre kompozit veya porselen inley/onley restorasyon endikasyonu koyabilme, 4. Kompozit ve porselelen inley/onley restorasyon tekniklerini uygulayabilme, 5. Kompozit ve porselen inley/onley restorasyonların prognozlarını karşılaştırabilme,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyonlar ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Porselen inley/onley restorasyonlar ile ilgili temel kavramları tanımlar, 3. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 4. Porselen inley/onley restorasyon tekniklerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 5. Materyal ve teknik seçiminde vakaya uygun endikasyon koyar, 6. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyon tekniğini doğru şekilde uygular, 7. Porselen inley/onley restorasyon tekniğini doğru şekilde uygular, 8. Direkt ve indirekt kompozit inley/onley restorasyonlarda gözlenen başarısızlıklar için neden-sonuç ilişkisi kurar, 9. Porselen inley/onley restorasyonlarda gözlenen başarısızlıklar için neden-sonuç ilişkisi kurar,
Dersin İçeriği
Kompozit ve porselen inley, onley restorasyonların preparasyonu, uygulama teknikleri, simantasyonu ve klinik performansı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
1
13
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
13
2
26
Ödev
13
50
Ödevler
13
2
26
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
67
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Summitt JB. Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co., 2001. 2. Baum, Lloyd. Textbook of operative dentistry/ Lloyd Baum, Ralp W.Phillips, Melvin R W.B.Saunders, 1995. 3.Touati B, Miara P, Nathanson D. Esthetic and Ceramic Restorations, Taylor & Francis; 1 edition, 1998. 4. Aschheim KW, Dale BG. Esthetic Dentistry: A Clinical Approach to Techniques and Materials. C.V. Mosby, 2001.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme,
0
2
Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme
0