of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03DHT6124
Ağız Mikrobiyolojisi
2.00
0.00
0.00
2.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizmalarının, ağız boşluğunun savunma mekanizmasının, ağız enfeksiyonlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin anlatılması
Dersin Hedefleri
1. Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizması ve ağız boşluğunun savunma mekanizması ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi, 2. Ağız boşluğunun savunma mekanizması ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Ağız enfeksiyonlarında rol oynayan mikroorganizmaların hastalık yapma nedenlerini açıklayabilme, 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun önemini kavrayabilme, 5. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerin dayandığı ilkeleri saptayabilme,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizması ile ilgili temel kavramları tanımlar, 2. Ağız boşluğunun savunma mekanizması ile ilgili temel kavramları tanımlar, 3. Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizması ve ağız boşluğunun savunma mekanizması arasında neden-sonuç ilişkisi kurar, 4. Uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemini belirler,
Dersin İçeriği
Ağız florası, diş çürüğüne neden olan bakterilerin yapısı, özellikleri ve etki mekanizmaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
2
26
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
13
4
52
Ödev
13
50
Ödevler
13
4
52
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
132
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Marsh MV. Oral Microbiology, Philip, Ph.D. Bds Ba Phd Frcpath Martin, Butterworth-Heinemann; 4th edition, 1999. 2. Russell J, Nisengardl MG, Newman, WB. Oral Microbiology and Immunology, Saunders Company; 2nd edition, 3.Lang NP, Hotz PR, Gusberti FA, Joss A. Longitudinal Clinical and Microbiological Study on the Relationship between Infection with Streptococcus Mutans and the Development of Caries in Humans. Oral Microbial Immunol 1987; 23:39-47. 4.Van Houte J. Bacterial Specificity in the Etiology of Dental Caries. Int Dent J 1980; 30: 305-326.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme,
5
2
Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme
3