of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
03DHT6126
Çürük Teşhis Yöntemleri
1.00
0.00
0.00
1.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-R. Banu ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Diş çürüğünün teşhisinde kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin avantajları ve sınırlamalarının anlatılması
Dersin Hedefleri
1. Çürük teşhis yöntemleri ile ilgili kavramların anlam bilgisi, 2. Farklı çürük teşhis yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklayabilme, 3. Diş çürüğü teşhisi için uygun yöntemi seçebilme, 4. Çürük teşhis yöntemlerinin avantajlarını ve sınırlamalarını açıklayabilme,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Farklı çürük teşhis yöntemlerinin dayandığı temel ilkeleri açıklar, 2. Diş çürüğü teşhisinde kullanılan yöntemleri doğru şekilde uygular, 3. Kullandığı yöntemin avantaj ve sınırlamaları ile ilişkili neden-sonuç ilişkisi kurar,
Dersin İçeriği
Diş çürüğünün teşhisinde kullanılan yöntemler, bu yöntemlerin avantajları ve sınırlamaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
13
1
13
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
13
2
26
Ödev
13
50
Ödevler
13
2
26
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
67
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Axelson P. Diagnosis and Risk Prediction of Dental Caries, Vol 2. Quintessence Publishing Co., 2000. 2. Axelsson P. An Introduction to Risk Prediction and Preventive Dentistry; Quintessence Publishing; 1 edition, 1999. 3. Hansel Petersson G, Twetman S, Bratthall D. (2002). Evaluation of a Computer Program for Caries Risk Assessment in Schoolchildren. Caries Res 36:327-340. 4. Kingman A. Risk Assessment in Dentistry. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Dental Ecology, 1990. 5. Powell LV. Caries Prediction: A Review of the Literature. Community Dent Oral Epidemiol 1998; 26:361-371.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Diş çürüğü oluşumuna etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olma, bu faktörleri analiz edebilme ve bireylerin çürük riskini değerlendirebilme,
0
2
Diş çürüğü oluşumunu önleyen koruyucu yöntemler hakkında bilgi sahibi olma ve kişiye özgü koruyucu yöntemler uygulayabilme
0