of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof.Dr.Celalettin BAŞYİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin doğal afet ve doğal afet esnasında yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi edinmeleri amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Öğrenci toplumun afetlere hazırlıklı olması konusunda bilinçlendirme çalışmalarına önem vermesini öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğal afetlerin neler olduklarını bilir.
2)Öğrenci doğal afet öncesi hazırlık konusunda bilgi sahibi olur.
3)Öğrenci doğal afet sonrası ne yapacağını öğrenir.
4)Öğrenci afet sonrasında yaşanan karmaşıklığı düzene sokmak konusunda bilinç kazanır.
Dersin İçeriği
Doğal afet nedir?
Doğal afet türleri nelerdir.
Doğal afet öncesi yapılması gereken çalışmalar.
Doğal afet esnasında yapılması gereken çalışmalar.
Doğal afet sonrasında yapılacak çalışmalar.
Dünyada ve Türkiyede bilinen doğal afetler.
Doğal afetler esnasında yaşanan sıkıntılar.
Deprem esnasında yaşanan sıkıntılar.
Sel baskını esnasında yaşanan sıkıntılar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
30
Ödevler
5
2
10
Devam
0
0
Sunum
5
5
25
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Doğal Afetler ve Türkiye.Prof. Dr. Cemalettin Şahin, Öğr. Gör. Şengün Sipahioğlu,GÜNDÜZ EĞİTİM VE YAY.472 sy.2003.
İnternet kaynakları.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşaat mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3
2
İnşaat mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz, teknik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
3
İnşaat mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi
3