of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-107
Çevre Mühendisliğine Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Şehnaz Şule KAPLAN BEKAROĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği öğrencilerine mesleklerini tanıtma ve faaliyet alanlarını gösterme.
Dersin Hedefleri
Çevre Mühendisliği öğrencilerine mesleklerini tanıtma ve faaliyet alanlarını gösterme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Çevre Mühendisliği mesleğini tanıma ve faaliyet alanlarını öğrenme.
2. Sonraki yıllarda alınacak derslerde kullanılacak bilgilerin alt yapısını kazandırma.
3. Çevresel sorunların çözümünde toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlama.
Dersin İçeriği
Çevre kirlenmesi tanımı ve kavramı, suların kirlenmesi ve kirleticilerin etkileri, su kirlenmesi kontrolü. Hava kirlenmesi, kirlenme etkileri ve kontrolü. Toprak kirlenmesi, kirlenme etkileri ve kontrolü. Katı atıklar ve yönetimi. Gürültü, etkileri ve kontrolü. Radyoaktif kirlenme, etkileri ve kontrolü. Çevresel etki değerlendirme uygulamaları ve mevzuatı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Karpuzcu, M., “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, ISBN: 975-7663-10-7, Kubbealtı Neşriyatı, 2004, İstanbul, Türkiye,
2. Karpuzcu, M., “Su Temini ve Çevre Sağlığı”, ISBN: 975-7663-82-4, Kubbealtı Neşriyatı, 2005, İstanbul, Türkiye.
3. Arceivala, S., “Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı”, (Türkçeye Çevirenler: Ali Hakan Balman, Vahap Balman), ISBN: 975-92817-0-8, Ankara, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
3
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
3