of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-110
Ekoloji
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ekoloji konuları ile çevre bilim konularını entegre ederek çevre sorunlarını incelemek.
Dersin Hedefleri
Ekoloji, çevre ve insan dahil tüm organizmalar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Bu dersin amacı, bu ilişkileri ve ekolojik süreçleri anlamak ve doğal kaynakları akıllıca idare etmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel ekoloji bilgilerini kazandırmak
2. Ekoloji konuları ile çevre bilim konularının entegrasyonunu yapabilme becerisini kazanmak
3. Çevre sorunlarını ekoloji bilgisini kullanarak değerlendirme ve çözme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımı ve ekosistemler. Ekosistemlerde enerji akışı. Biojeokimyasal çevrimler. Organizasyon ve populasyon. Ekolojide modelleme ve başlıca ekosistemlerin incelenmesi. Doğal kaynakların korunumu. Kirlenmenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi. Kirleticilerin etki ve birikimleri. Doğal çevrimde yer alan karbon, azot, sülfür, oksijen vb madde döngüleri. Ötrofikasyon.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
151
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”, ISBN: 975-14-0187-9, Remzi Kitabevi,2003, İstanbul, Türkiye.
2. Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., "Çevre ve Ekoloji", ISBN: 978-975-14-0163-2, Remzi Kitabevi, 2007, İstanbul, Türkiye.
3. Muslu, Y., “Ekoloji ve Çevre Sorunları”, ISBN: 975-6755-26-1, Aktif Yayınevi, İstanbul, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
2