of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-210
Çevre Mikrobiyolojisi
2.0
0.0
1.0
2.5
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Prof.Dr. Mehmet KILIÇ
2-Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği uygulamaları için önemli olan mikroorganizmaları tanımlamak, bu mikroorganizmaların arıtma proseslerindeki rollerini açıklamak.
Dersin Hedefleri
1-Çevre mühendisliği uygulamalarında mikroorganizmaların rollerini öğretmek,
2-Atıksulardaki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmaların besin alımı, enerji üretimi ve tüketimi ve metabolizmalarını açıklayarak biyolojik arıtma sistemlerinde onlardan nasıl faydalanıldığını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Mikroorganizmaların tanımlanması.
Aerobik proseslerde mikroorganizmaların rolünün kavranması.
Anaerobik proseslerde mikroorganizmaların rolünün kavranması.
Mikroorganizmaların büyümesini etkileyen faktörler ve büyüme kinetiğinin kavranması.
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların çoğalma sürecini etkileyen faktörler. Enzimlerin rolü ve koenzimler. Mikroorganizmaların metabolik faaliyetlerine göre sınıflandırılması. Biyolojik arıtma süreçlerinde etkin ve önemli mikroorganizma türleri. Aerobik ve anaerobik arıtma süreçlerinde dekompozisyon. Doğada azot, sülfür, karbon, fosfor döngüleri. Suların bakteriyolojik analizi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
14
1
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
20
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
3
4
12
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
35
35
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
189
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLAN NOTLARDAN POWER POINT İLE SUNUM

1- Settleability Problems and Loss of Solids in the Activated Sludge Process. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-471-20694-1, 2002.
2- Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming and other Solids Separation Problems. D. Jenkins, MG. Richard, GT. Daigger, 3. Edition, 224 pages, ISBN: 9781843390466, 2003.
3- Troubleshooting the Sequencing Batch Reactor. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-470-05073-6, 2010.
4- Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, D.H. Eikelboom, 156 pages, ISBN: 9781900222297, 2000.
Diğer Kaynaklar
AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLAN NOTLARDAN POWER POINT İLE SUNUM

1- Settleability Problems and Loss of Solids in the Activated Sludge Process. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-471-20694-1, 2002.
2- Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming and other Solids Separation Problems. D. Jenkins, MG. Richard, GT. Daigger, 3. Edition, 224 pages, ISBN: 9781843390466, 2003.
3- Troubleshooting the Sequencing Batch Reactor. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-470-05073-6, 2010.
4- Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, D.H. Eikelboom, 156 pages, ISBN: 9781900222297, 2000.
Materyal
Dokümanlar
AŞAĞIDAKİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLAN NOTLARDAN POWER POINT İLE SUNUM

1- Settleability Problems and Loss of Solids in the Activated Sludge Process. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-471-20694-1, 2002.
2- Manual on the Causes and Control of Activated Sludge Bulking, Foaming and other Solids Separation Problems. D. Jenkins, MG. Richard, GT. Daigger, 3. Edition, 224 pages, ISBN: 9781843390466, 2003.
3- Troubleshooting the Sequencing Batch Reactor. Michael H. Gerardi, ISBN: 978-0-470-05073-6, 2010.
4- Process Control of Activated Sludge Plants by Microscopic Investigation, D.H. Eikelboom, 156 pages, ISBN: 9781900222297, 2000.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
5
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4