of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-212
Çevre Mühendisliği Kimyası II
2.0
1.0
1.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin temel amacı çevre mühendisliği lisans öğrencilerine meslek yaşamı boyunca gerekli olacak temel çevre kimyası bilgilerinin öğretilmesidir. Bu kapsamda, öğrencilerin temel su kimyası parametrelerini öğrenmesi, çeşitli kirletici parametrelerin çevre mühendisliği açısından önemini algılaması beklenmektedir. Ayrıca, verilen tüm ders içeriğinin laboratuvardaki deneysel uygulamalarla desteklenmesi ile öğrencinin teorik bilgisini uygulama ile birleştirip ders kapsamında öğretilen tüm parametrelerin analiz ve sonuç yorumlaması aşamalarını kendi başına gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Dersin hedefleri aşağıda ana başlıklar halinde verilen olguların lisans düzeyde öğretim gören çevre mühendisliği öğrencilerine özümsetilmesidir:
Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin tanıtılması
Çevre mühendisliği kimyasında kullanılan parametrelerin teorik temellerinin aktarılması
Laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler ile öğrencinin gözlemsel öğrenim deneyimi kazanması
Laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler ile öğrencinin analiz yürütebilme kabiliyetine sahip olması
Laboratuvar ekipman ve altyapısının öğrenilmesi
Sayısal problem çözümleri ile çevre mühendisliği kimyası parametrelerinde analitik yaklaşımın kazandırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin teorik altyapısının öğrenilmesi
Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin kirlilik boyutunun öğrenilmesi
Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin kantitatif tayin prensiplerinin öğrenilmesi
Çevre mühendisliği kimyası parametrelerinin laboratuvardaki tayinlerinin yapılabilmesi
Çevre mühendisliği kimyası parametreleri ile ilgili her türlü sayısal problemlerinin çözülebilmesi
Dersin İçeriği
Çevre Mühendisliği Kimyasına Giriş – Çözünmüş Oksijen– Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)-1 – Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)-2 - Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)-1 - Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)-2 – Sülfat – Klor – Uygulama Örnekleri – Azot – Fosfor – Yağ ve Gres – Uygulama Örnekleri – Genel Değerlendirme
Önkoşul Dersleri
Cev-211 *1
*1 : Önkoşula sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen dersin/derslerin daha önceden devamını almış olmak
*2 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az FD almış olmak
*3 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az DD almış olmak
*4 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az DC almış olmak
*5 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az CC almış olmak
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
14
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
14
30
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
186
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (Sawyer-McCarty-Parkin), Nobel Yayınevi
Öğretim Üyesi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (Sawyer-McCarty-Parkin), Nobel Yayınevi
Öğretim Üyesi Ders Notları
Materyal
Dokümanlar
Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (Sawyer-McCarty-Parkin), Nobel Yayınevi
Öğretim Üyesi Ders Notları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4