of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-214
Hidrolik
2.0
0.0
1.0
2.5
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin, uygulamalı hidroliğin temel prensiplerini kavramasını geliştirmek ve arıtma tesisleri hidroliği uygulamalarını tanıtmak
Dersin Hedefleri
Su getirme, atıksu uzaklaştırma projelendirilmelerinde kullanılacak temel hidrolik konularının ve gerekli hesaplamaların öğretilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Yüzeylere gelen hidrostatik basınç ve basınç kuvvetinin önemi
2. Yerel ve sürtünme yük kayıplarının nispi önemi
3.Basınç, hız ve debi ölçümleri için takip edilecek yaklaşımların kavranılması
Dersin İçeriği
Süreklilik eşitliği ve Bernoulli enerji eşitliği. Yük kayıpları. Borularda akım: laminer akım, kritik hız, Reynolds sayısı, türbülanslı akım, boru cidarında kayma gerilmesi, Hız dağılımı, laminer akımda yük kaybı, Darcy-Weisbach formülü, sürtünme katsayısı, yük kayıpları, eşdeğer borular, birleşik, ağ ve dal borular. Açık kanallarda akım: kararlı akım, karasız akım, üniform akım, üniform olmayan akım, özgül enerji, kritik akım, kritik derinlik ve eğim, Froude sayısı, su yüzeyi profilleri, hidrolik sıçrama. Sıvı akımının ölçülmesi (basınç, hız ve debi ölçümleri): pitot tüpü, prandtl tüpü, manometreler, diferansiyel manometreler, savaklar, orifisler, venturiler, dirsekmetreler. Akışkanların kinetiği: hareket miktarı teoremi, momentum düzeltme katsayısı, sürükleme kuvveti, kaldırma kuvveti katsayıları, sınır tabaka teorisi, düz levhalar, su darbesi, ses üstü hızlar. Su makinaları: akım makinaları, dönel kanallarda moment ve güç, su çarkları, türbin, pompalar ve blowerlar (vantilatörler, kompresörler, brülörler vb), özgül hız, verim, kavitasyon, pervane ile tahrik.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
1
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
181
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Ders Notları
Materyal
Dokümanlar
Ders Notları
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5