of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-247
Termodinamik
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Sema Yurdakul
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Termodinamik yasalar ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceri kazanarak bu bilgi ve beceriler doğrultusunda herhangi bir sistemin termodinamik analizini gerçekleştirebilmek
Dersin Hedefleri
Termodinamiğin kavram ve uygulamalarını öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) termodinamik sistemler ve analizlerine ait kavram ve ilkeler
2) Farklı sistemlerin doğasını ve gelişimini tespit edebilecek analizlerin yapılabilmesi
3) Makroskopik düzeyde sistem analiz eşitliklerinin gerçekleştirilmesi
4) Termodinamik yasalarının neler olduğu ve uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceriler
Dersin İçeriği
Termodinamiğin temelleri, saf maddelerin özellikleri, termodinamiğin birinci yasası: Kapalı sistemler, kontrol hacminde termodinamik incelemeler, termodinamiğin ikinci yasası: Isı motorları, bozdolabı ve ısı pompaları, Carnot döngüsü, Rankine döngüsü, entropi tanımı, termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarının kullanımı konularına değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
62
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Çengel, Y. And Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, 2nd Edition, McGraw-Hill Inc., 1994.

Sandler, S.I., Chemical and Enginnering Thermodynamics, 3rd Edition, John Wiley and Sons, Inc., 1999.
• Kakaç, S., The Thermodynamics Problem Solver, Research and Education Association, 1984.
• Tester, J.W., Thermodynamics and Its Applications, Prentice Hall, 1997.
• Moran, M.J., Engineering Thermodynamics, CRC Press, 1999.
• Annamalai, K., Puri, I.K., Advanced Thermodynimcs Engineering, CRC Press, 2002.
• Moran, M.J., Shapiro, H.N., Munson, B.R., Dewitt, D.P., Introduction to Thermal Systems Engineering, John Wiley and Sons, 2003.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
2
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
2
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
2