of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-265
Akışkanlar Mekaniği
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Akışkanların temel davranış ve mekanik özelliklerinin verilmesi ve bu bilgilerin mühendislikte nerelerde kullanılacağının öğretilmesi.
Dersin Hedefleri
Akışkanların durgun, hareketli hallerinin davranışlarının kavranması ile Çevre Mühendisliği alanında su getirme, atıksu uzaklaştırma projelendirilmelerinde kullanılacak temel bilgilerin verilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Akışkanlarla ile ilgili temel mühendislik bilgilerini kazandırmak,
2. Akışkanlar ile ilgili bilgilerin Çevre mühendisliği alanında uygulama becerisi kazandırmak,
3. Çevre mühendisliği yapılarının tasarlanması ve projelendirilmesi için gerekli temel bilgi, ufuk ve beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Birimler ve birim sistemleri. Akışkanların özellikleri. Hidrostatik basınç: tabana, dik ve eğik yüzeylere gelen basınç kuvvetleri. Akışkanların kinematiği. Lagrange ve Euler yöntemleriyle akışkan hareketinin izlenmesi. Kaldırma ve yüzme: Arşimet prensibi, batan ve yüzen cisimlerin kararlılığı. Sıvı kütlelerin ötelenme ve dönme hareketi: yatay hareket, düşey hareket, akışkanların dönme hareketi. Boyut analizi ve hidrolik benzeşim: boyut analizi, hidrolik modeller ve geometrik benzeşim, kinematik benzeşim, dinamik benzeşim, atalet kuvvetleri oranı, basınç kuvveti oranı, viskoz kuvveti oranı, ağırlık kuvveti oranı, elastisite kuvveti oranı, yüzey gerelim kuvvet oranı. Hidrodinamik esasları ve akım çeşitleri: akım çizgileri, kararlı akım, kararsız akım, üniform akım, üniform olmayan akım, laminer akım, türbülanslı akım. Piyezometrik seviye. Enerji çizgisi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
153
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları (öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sınıfta anlatılan, öğrenciye verilen ders notları)
Lecture Notes
Diğer Kaynaklar
Ders Notları (öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sınıfta anlatılan, öğrenciye verilen ders notları)
Lecture Notes
Materyal
Dokümanlar
Ders Notları (öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve sınıfta anlatılan, öğrenciye verilen ders notları)
Lecture Notes
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
1. Prof. Dr. B. Mutlu Sümer, Prof. Dr. İstemihan Ünsal, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt. ‘Hidrolik’. Birsen Yayınevi. ISBN 975-511-215-4.
2. T.J. Casey, ‘Water And Wastewater Engineering Hydraulics’ Oxford Univ. Pres. 1992. ISBN 0-19-856359-0
3. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği’ ISBN 975-511-2546-1. Birsen Yayınevi
4. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği Çözümlü Problemler’. ISBN 975-511-301-0. Birsen Yayınevi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5