of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-267
Statik ve Mukavemet
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr.Öğrt. Üyesi Melis TAŞKIN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Mühendislik öğreniminin temel bilimlerinden olan mekanik bilim dalının alt dallarından Statik ve Mukavemet alt bilim dallarının genel ilke ve yasalarının öğrenilmesi. Statik konuları kapsamında rijit cisimlerin dengesinin öğrenilmesi, Mukavemet konuları ile de şekil değiştirebilen cisimlerin davranışlarının öğrenilmesi hedeflenmektedir. Çevre mühendisliği uygulamaları ile de öğrenilen konuların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Statik ve Mukavemet dersinin Temel Kavramlarının ve yasalarının öğrenilmesi. Vektör mekaniğinin öğrenilmesi. Rijit cisimlerin dengesinin öğrenilmesi. İncelenen yapı elemanlarının ağırlık merkezi ve atalet momentlerinin bulunması konusunda bilgi edinilmesi. Gerilme - Birim şekil değiştirme hesaplarının yapılması. Normal ve Kayma gerilmesi kavramlarının öğrenilmesi. Eksenel Yük altındaki cisimlerde oluşacak gerilmelerin ve uzamaların hesabının öğrenilmesi. Eğilme etkisindeki elemanlarda oluşan gerilmelerin hesaplanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Çevre mühendisliğindeki yapı elemanlarının analiz için gerekli olan temel yasaların ve kavramların öğrenilmesi. Çevre mühendisliği uygulamalarında denge, gerilme, şekil değiştirme analizlerinin yapılması için gerekli temel bilginin kazanılması. İncelenen elemanın davranış bilgisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Birim sistemleri ve temel kavramlar. Vektör işlemleri. Kuvvet bileşenleri ve bileşkesinin bulunması. Noktaya ve eksene göre momentin hesaplanması. Rijit cismin dengesi. Mesnet türleri ve reaksiyon kuvvetleri. Çerçeveler ve kafes sistemler. Kafes sistemlerin analizi. Ağırlık merkezi ve yayılı yükler. Atalet momenti ve paralel eksen teoremi. İç kuvvetler. Kesme kuvveti ve eğilme moment diyagramlarının çizilmesi. Normal ve Kayma gerilmesi. Eksenel Yük etkisinde eğik düzlemde oluşan gerilmeler. Emniyetli tasarım. Malzemenin mekanik özelliklerinin elde edilmesi. Hooke yasası, Gerilme-Birim şekil değiştirme ilişkisi. Eksenel yük etkisindeki çubukların uzaması. Kayma deformasyonu. Eğilme etkisindeki elemanlarda gerilme analizi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
45
45
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
45
45
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
132
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

Diğer Kaynaklar

Materyal
Dokümanlar

Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Hibbeler, R.C., 2017. Statics and Mechanics of Materials. 5th Edition, Pearson.
Beer, F.P., Johnston, E.R., Mazurek, D.F., 2015. Mühendisler İçin Vektör Mekaniği Statik. 10. Baskı, Literatür Yayıncılık.
Beer, F.P., Johnston, E.R., Dewolf, J.T., Mazurek, D.F., 2014. Cisimlerin Mukavemeti. 6. Baskı, Literatür Yayıncılık.
Omurtag, M.H., 2015. Statik-Mukavemet Skaler Mekanik. Birsen Yayınevi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
 
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
 
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.