of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-311
Deniz Deşarjı
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr.Üyesi Emine SAYILGAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Deniz kirliliği konusunda bilgiler sunarak, derin deniz deşarjı sistemlerinin tasarımını öğretmek
Dersin Hedefleri
Derin deniz deşarjı tasarım ve projelendirme temel bilgilerinin kavranmasının sağlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Deniz ortamı özellikleri ile ilgili bilgileri tanıma
Deniz ortamındaki akıntı türlerini tanıma
Deşarj öncesi atıksu ön arıtma yöntemlerini kavrama
Seyrelme hesap yöntemlerini kavrama
Derin deşarj sistemlerinin tasarım ve projelendirilmesi hakkında bilgi ve beceri kazanma
Dersin İçeriği
Deniz deşarj sistemleri, sahil suyu kalite standartları, deniz araştırmaları, seyrelme hesapları, deşarj hatlarının ve difüzörlerin hidrolik tasarımı, deşarj hatlarına gelen hidrodinamik yükler, deşarj hatlarının yapısal tasarımı, boru malzemeleri ve deşarj hattı inşa yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
60
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öztürk, İ. (2002). Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, McGraw-Hill International Editions, USA.

Diğer Kaynaklar
Öztürk, İ. (2002). Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, McGraw-Hill International Editions, USA.

Materyal
Dokümanlar
Öztürk, İ. (2002). Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Sistemleri, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering, Treatment Disposal Reuse, McGraw-Hill International Editions, USA.

Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
3
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5