of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-315
Su Temini ve Projesi
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin iki ana amaç bulunmaktadır. Birinci amaç; su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, içme suyu özellikleri, su kaynaklarının ve suların derlenmesi, suların isalesi, hazneler, su dağıtım şebekeleri ile ilgili teorik bilgiler edinmektir. İkinci amaç ise bir beldenin su kaynağından alınan suyun şebekeden verilmesine kadar geçen süreci projelendirmek ve projeyi sunmaktan oluşmaktadır.
Dersin Hedefleri
Su temini sistemi, nüfus tahmin hesaplamaları, içme suyu özellikleri, su kaynakları ve su toplama, su drenajı, rezervuarlar, su dağıtım şebekeleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
su temini sisteminin amacını kavrar
nüfus tahmini hesaplarının hangi amaçla ve nasıl yapıldığını bilir
içme ve kullanma suyu özelliklerini bilir
su kaynaklarının ve suların derlenmesi hakkında bilgi sahibidir
suların isalesi ne amaçla ve nasıl yapıldığını bilir
haznelerin ne amaçla ve nasıl yapıldığını bilir
su dağıtım şebekelerinin ne amaçla ve nasıl yapıldığını bilir
bir beldenin su teminini projelendirebilir ve projeyi sunabilir
Dersin İçeriği
su temini sistemi, nüfus tahmini hesapları, içme suyu özellikleri, su kaynaklarının ve suların derlenmesi, suların isalesi, hazneler, su dağıtım şebekeleri ile ilgili teorik bilgiler ve akabinde bu teorik bilgilerin projeye dönüştürülmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
126
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Diğer Kaynaklar
Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Materyal
Dokümanlar
Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5