of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-316
İçme Sularının Arıtılması
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çeşitli su kaynakları için arıtma tesisi alternatiflerini belirlemek ve içme suyu arıtımında kullanılan arıtma ünitelerinin projelendirilmesini yapabilmek.
Dersin Hedefleri
İçme suyu ihtiyacının karşılanması için içme suyu arıtma proseslerinin belirlenmesi ve boyutlandırılması ve seçilen su kaynağının kalitesine göre içilebilir suyu oluşturacak arıtma sistemlerinin oluşturulup projelendirilmesinin öğretilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İçme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını belirlemek
2) Çeşitli su kaynakları için arıtma tesisi alternatiflerini belirlemek
3) İçme suyu arıtımında kullanılan arıtma ünitelerinin boyutlandırmasını ve projelendirilmesini yapmak
Dersin İçeriği
Izgara ve mikroelekler. Havalandırıcılar: sprey havalandırıcılar, kaskat havalandırıcılar, kule havalandırıcılar. Koagülasyon-flokülasyon üniteleri. Ön çökeltim havuzları. Filtrasyon süreci. Hızlı kum filtreleri. Yavaş kum filtreleri. Basınçlı kum filtreleri. Kuru kum filtreleri. Çok tabakalı filtre yatakları. Sertlik giderme süreçleri. Akışkan yataklı pellet reaktörler. Kimyasal oksidasyon. Renk giderimi. Aktif karbon adsorbsiyonu. Biyolojik aktif karbon filtreleri. Desalinasyon yöntemleri: distilasyon, iyon değiştirme, ters osmoz, elektrodiyaliz. Dezenfeksiyon. pH dengeleme. Post klorlama.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
148
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır.
1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul.
2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3
Class notes to be distributed early semester will be the main teaching material.
1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul.
2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3
1) Lee, C.C., Shun Dar Lin, (2000), “Handbook of Environmental Engineering Calculations”, McGraw-Hill, USA, ISBN 0-07-038183-6
2) Muslu, Y., (1998), “Çevre Mühendisliğinin Esasları“, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1. Basım, İstanbul. ISBN 975-561-107-X
3) Duran, M., Demirer, G.N., (1997), “Su arıtımında Temel İşlemler”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara. ISBN 975-395-256-2
Diğer Kaynaklar
Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır.
1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul.
2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3
Class notes to be distributed early semester will be the main teaching material.
1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul.
2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3
1) Lee, C.C., Shun Dar Lin, (2000), “Handbook of Environmental Engineering Calculations”, McGraw-Hill, USA, ISBN 0-07-038183-6
2) Muslu, Y., (1998), “Çevre Mühendisliğinin Esasları“, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1. Basım, İstanbul. ISBN 975-561-107-X
3) Duran, M., Demirer, G.N., (1997), “Su arıtımında Temel İşlemler”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara. ISBN 975-395-256-2
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında dağıtılacak ders notları temel ders materyali olacaktır.
1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul.
2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3
Class notes to be distributed early semester will be the main teaching material.
1) Aksoğan, S., Yücel, M., (1970), “Su Getirme Kanalizasyon ve Suların Arıtılması“, Cilt-1, Pimaş Yayınları, No:8, İstanbul.
2) Eroğlu, V., (1991), “Su Tasfiyesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 3. Basım, İstanbul.
3) Droste, R. L., (1997), Theory and Practise of Water and Wastewater Treatment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada. ISBN 0-471-12444-3
1) Lee, C.C., Shun Dar Lin, (2000), “Handbook of Environmental Engineering Calculations”, McGraw-Hill, USA, ISBN 0-07-038183-6
2) Muslu, Y., (1998), “Çevre Mühendisliğinin Esasları“, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, 1. Basım, İstanbul. ISBN 975-561-107-X
3) Duran, M., Demirer, G.N., (1997), “Su arıtımında Temel İşlemler”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara. ISBN 975-395-256-2
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4