of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-318
Kimyasal Temel İşlemler
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Mehmet Kitiş
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1) İçme suyu ve atıksu arıtmada uygulanan kimyasal prosesleri ve temel işlemleri teori ve pratik mühendislik uygulamaları bağlamında kavramak. 2) Kimyasal temel işlemlerin içeriğini ve birbirleri arasındaki ilişkileri iyi irdeleyip gelecekteki mesleki kariyerde arıtma tesisi planlaması, tasarımı, inşaası ve işletimi sırasında bu işlemleri başarılı şekilde uygulamak. 3) dönem sonunda farklı kalitelerdeki içme suyu kaynaklarını veya değişik karakterdeki atıksuları amaçlanan çıkış suyu kalitesine bağlı olarak arıtmak için hangi kimyasal temel işlemlerin hangi şartlarda/akım şemasında uygulanacağını kavramak.
Dersin Hedefleri
İçme suyu ve atıksu arıtmada uygulanan kimyasal temel işlemleri öğrenmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders sonunda farklı kalitelerdeki içme suyu kaynaklarını veya değişik karakterdeki atıksuları amaçlanan çıkış suyu kalitesine bağlı olarak arıtmak için hangi kimyasal temel işlemlerin hangi şartlarda/akım şemasında uygulanacağını kavramak.
Dersin İçeriği
Koagülasyon-Flokülasyon, Kimyasal Presipitasyon, Adsorbsiyon, İyon Değiştirme, Oksidasyon-Redüksiyon, Dezenfeksiyon
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
2
3
6
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
146
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Temel ders kitabı olarak ‘Ders Notları Paketi’ kullanılacaktır. Dönem başında bu paket fotokopi ile çoğaltılmak üzere öğrencilere verilecektir. Ders notları paketine ek olarak aşağıda listelen kitaplar da belli bölümlerde öğretim elemanı tarafından kullanılabilir. Öğrencilerin bu kitapları satın alması isteğe bağlıdır. Öte yandan mesleki kariyerinizde bu kitaplar size fayda sağlayacaktır.
Diğer Kaynaklar
Water and Wastewater Engineering, Design Principles and Practice, Professional Edition, (2010) Mackenzie L. Davis, McGraw-Hill, ISBN: 978-0-07-171385-6. Yukarıdaki kitap Türkçeye çevirilip basılmıştır: Su ve Atıksu Mühendisliği, Tasarım Esasları ve Uygulamaları (2015). Çeviri editörü: Prof.Dr. İsmail Toröz. Nobel Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-058-1. www.nobelkitap.com
Water Quality&Treatment (1999) American Water Works Association, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-001659-3.
Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, 2nd edition, (1996) Tom. D. Reynolds, Paul A. Richards, PWS Publishing Co., ISBN: 0-534-94884-7.
Water Treatment: Principles and Design, 2nd edition (2005) James M. Montgomery, Consulting Engineers, Inc., John Wiley&Sons, ISBN: 978-0-471-11018-7.
Çevre Mühendisliğinde Fiziksel ve Kimyasal Temel İşlemler, (2011) Prof.Dr. Kadir Kestioğlu, Uluçev, Bursa.
Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler, ikinci baskı, (2011) Tom D. Reynolds, Paul A. Richards, çeviren Prof.Dr. Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
3
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4