of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-344
Arıtma Tesislerinde Terfi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Akışkanların terfisine olan gereksinimin ve temel ilkelerin kavranılması. Arıtma tesislerinde hava, su, atksu ve çamur iletimi için gerek tekil pompa ve gerekse pompa gruplarının (pompa istasyonu) tasarımının kavranılması.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Pompaların işleyiş mekanizmaları ve pompa istasyonu tasarımı konusunda geniş bilgi
Pompa dinamiği hakkında bilgi edinmek
Değişik özelliklere sahip akışkanların terfisine ilişkin esaslar hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Arıtma tesislerinde su, atıksu ve çamur transferine giriş. Newton tipi ve Newton tipi olmayan akışkanların transferinde yük kayıplarının hesaplanmasında hidrolik esaslar. Pompa, boru ve vana türleri ve sınıflandırılması. Pompa istasyonları (pompa grupları) tasarımında işletim esasları ve pompa seçimi. Pompaların paralel ve seri bağlı halde işletilmesi. Değişken hızlı pompalar. Arıtma tesisleri proses akışında iletim ve enstümentasyon. Akışta darbe oluşumu ve kontrolü. Pompalarda sarsıntı ve gürültü kontrolü. Tasarım eksersizleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
40
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
72
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları
Diğer Kaynaklar
1. Prof. Dr. B. Mutlu Sümer, Prof. Dr. İstemihan Ünsal, Prof. Dr. Mehmetçik Beyazıt. ‘Hidrolik’. Birsen Yayınevi. ISBN 975-511-215-4.
2. T.J. Casey, ‘Water And Wastewater Engineering Hydraulics’ Oxford Univ. Pres. 1992. ISBN 0-19-856359-0
3. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği’ ISBN 975-511-2546-1. Birsen Yayınevi
4. Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, ‘Akışkanlar Mekaniği Çözümlü Problemler’. ISBN 975-511-301-0. Birsen Yayınevi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
2
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
3