of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-345
Hidroloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Emrah ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Yok.
Dersin Amacı
Hidroloji biliminin temel kavramlarını, prensiplerini ve modellerini göstermektir.
Dersin Hedefleri
Hidrolojik su çevrimin ve bu çevrimin Çevre mühendisliği yapılarının projelendirilmesindeki rolünün anlaşılması. Hidrolojik verilerin toplanması yorumlanması ve mühendislikteki kullanımının öğretilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hidrolojinin ve hidrolojik çevrimin anlaşılması
Yağış ve yağışa etkiyen parametrelerin anlaşılması
Buharlaşma ve buharlaşmaya etkiyen parametrelerin anlaşılması
Sızma ve sızmaya etkiyen parametrelerin anlaşılması
Yeraltısuyu akışının anlaşılması
Akım ölçümlerinin anlaşılması
Yüzeysel akışın anlaşılması
Hidrograf analizinin anlaşılması
Dersin İçeriği
Bu ders, su mühendisleri tarafından kullanılan hidroloji biliminin teorilerinin ve tekniklerin anlaşılmasını ve su kaynakları projelerinde nasıl uygulanabileceğini içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Nurünnisa USUL, 2008. Mühendislik Hidrolojisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-9944-344-57-9).
2-Haftalık ders notları ve sunumlar
Diğer Kaynaklar
1-Nurünnisa USUL, 2008. Mühendislik Hidrolojisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-9944-344-57-9).
2-Haftalık ders notları ve sunumlar
Materyal
Dokümanlar
1-Nurünnisa USUL, 2008. Mühendislik Hidrolojisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-9944-344-57-9).
2-Haftalık ders notları ve sunumlar
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4