of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-346
Çevre Biyoteknolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Aytül SOFU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre biyoteknolojisi, çevre kalitesini artırmak için mikroorganizmaların kullanılmasıdır. Bu gelişmeler kirlenmiş suları ve atık suların tedavisi kadar endüstriyel atık akışlarının temiz ve toprakta tehlikeli ve toksik kimyasallar ile kirlenmişliğin giderilmesini içerir. Çevresel biyoteknoloji topluma ve gerçekten teknik bir disiplin olarak önemlidir. Bu dersin amacı, çevre temizliği için, biyo-arıtım ve biyoremediasyon dahil biyoteknoloji kullanarak uygunluğunu değerlendirmek için sağlam bir teknik temel geliştirmektir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel biyolojik mekanizmaların mikroorganizmalar ve bitkilerle çevreden kirleticilerin giderilmesine yönelik bilgilerin kavratılması
Çevresel kirletici büyük grupların oluşturduğu ekolojik ve sağlık risklerinin kavratılması
Biyolojik sistemleri ve medya da dahil olmak üzere çevre, toprak, sediment, yüzey suyu ve yeraltı su kirleticileri arasında etkileşim yönetme süreçlerine yönelik bir anlayış geliştirilmesi.
Özel çevre koşullarında temizlik fizibilite çalışmalarında biyoremediasyon ve fitoremediasyon uygulamalarının kavratılması
Çevre biyoteknoloji uygulamalarında temel laboratuvar beceri ve teknikleri çalışmalarını geliştirmek
Bilimsel içerikli sözlü ve yazılı materyallerin hazırlanması, düzenlenmesi uygulamalarının kavratılması
Ders ve laboratuar ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yararlanması
Çevre biyoteknolojisinin diğer bilim dallarıyla ilgili temel bilimsel altyapısının geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Giriş, Temel Mikrobiyoloji, Bakteriyel enerji döngüsü ve stokiyometrisi, Mikrobiyal Kinetik, Biofilm Kinetiği, Reaktörler, Aktif çamur mikrobiyolojisi, Lagünler, Aerobik Biofilm, Nitrifikasyon, Denitrifikasyon, Fosfor giderimi, İçme suyu arıtma, Anaerobik arıtma, Zararlı kimyasalların detoksifikasyonları, Biyoremediasyon (Biyo İyileştirme).
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
2
3
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
60
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Environmental Biotechnology : Principles and Applications Rittmann, B.E., and McCarty, P.L., McGraw Hill, 2001.
“Applied Environmental Microbiology and Case Studies,” prepared by M. Pirbazari, 2002.
Prescott, L. M., Harley, 3. P., and Klein, D. A., Microbiology, Second Edition, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa, 1993.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
5
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4