of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-347
Zararlı Atıklar
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Mehmet Beyhan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi ile ilgili temel kavramları anlama ve zararlı atıklar ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve alternatif geliştirme yeteneğinin geliştirilmesi.
Dersin Hedefleri
Zararlı atıkların tanımı, kontrolü ve bertarafı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Zararlı atıkların kontrolü ve yönetimi ile ilgili temel kavramları anlama ve zararlı atıklar ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve alternatif geliştirme.
Dersin İçeriği
Zararlı atık tanımları ve oluşum miktarları. Zararlı atıkların sınıflandırılması. Zararlılık test yöntemleri. Evsel zararlı atıklar. Toksikoloji. Risk değerlendirme ve risk yönetimi. Risk hesabı. İçme sularındaki zararlı maddeler. Zararlı atık yönetimi. Zararlı kimyasal maddeler ve atıkların depolanması. Kurumsal kimyasal atıklar. Kimyasal madde dökülmeleri ve kontrolü. Zararlı atıkların arazide bertarafı. Sızıntı suyunun toplanması ve arıtımı. Saha seçimi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
1
10
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Zaralı atık kontrolü ve yönetimi ile ilgili temel tanımlamalar ve konular ders notu olarak verilecektir.
Gönüllü, M.T., (2004), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, Cilt-1, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., İstanbul, ISBN 975-511-384-3
Diğer Kaynaklar
Hazardous Wastes, Lecture Notes, Prof. Dr. M. Talha GÖNÜLLÜ 1994, YTÜ.
Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitim Semineri, Seminer Notları. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi. Temmuz-2004, İzmir
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
3
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4