of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-411
Arıtma Tesisi Tasarımı
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Özlem SELÇUK KUŞÇU
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin YAZICI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtımında kullanılan proseslerin tasarımı ve projelendirilmesi
Dersin Hedefleri
Arıtma tesislerinin projelendirilmesinde tasarım kriterlerini ve esaslarını öğretmek, mühendislik problemlerini çözme kabiliyeti kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Atıksu arıtımında kullanılan temel prosesler için dizayn kriterlerini ve parametrelerini değerlendirme yeteneği kazandırmak
Atıksu arıtmada kullanılan temel prosesler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmek
Atıksu arıtmada kullanılan temel prosesleri tasarlama yeteneği kazandırmak.
Atıksu arıtma tesisi tasarımı ve projelendirme becerisi kazandırmak..
Dersin İçeriği
Atıksu debilerinin hesaplanması, ön arıtım ünitelerinin tasarımı, aktif çamur proseslerinin tasarımı, damlatmalı filtreler, dezenfeksiyon, bir arıtma tesisinin projelendirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
74
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Hammer, M.J. “ Water and Wastewater Technology” John Wiley & Sons, Inc. USA, 1977.
2. Muslu, Y., "Atıksuların Arıtılması", İTÜ Matbaası,Gümüşsuyu, 1994.
3. ASCE, AWWA, "Water Treatment Plant Design", 3rd ed., McGraw-Hill,1998.
4. Soli J.Arceivala Wastewater Treatment for pollution Control, McGraw-Hill international editions, 1998.
5. Toprak, H., Atıksu arıtma tesisleri Tasarım Esasları, Cilt 1 ve 2, DEÜ, Müh.Fak., İzmir
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
5
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4