of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-418
Tasarım Projesi
0.0
0.0
2.0
1.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-İsmail TOSUN
Dersin Yardımcıları
7-Tüm Araş. Görevlileri
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği ile ilgili konularda değişik Öğretim Üyeleri Danışmanlığı altında mesleki konularda öğrencilerin deneysel veya teorik araştırma / inceleme yaparak, bu çalışmalarını tez halinde sunulmasıdır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanabilme yeteneği
2. Çevre Mühendisliğinin temel kavramlarını kullanabilme yeteneği
3. Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini belirleme, analiz etme ve çözebilme yeteneği
4. Çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği
5. Deney tasarlama ve yürütme, sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama, veri değerlendirme ve yorumlama yeteneği
6. Çevre Mühendisliği uygulamalarında gerekli teknikleri, beceriyi ve modern mühendislik araçlarını kullanma
7. Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıf olma ve sürdürülebilirlik gereklerini yerine getirme becerisi
8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
10. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alabilme yeteneği
Dersin İçeriği
Evsel atıksuların toplanması ve uzaklaştırılması, yağmur suyu drenajı, isale hatları ve pompa istasyonları, içme ve kullanma suyu arıtma tesisleri projeleri, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi projeleri, yakma tesisleri, kompostlaştırma tesisleri ve düzenli depolama, hava kirliliği ve kontrolü, diğer Çevre Mühendisliği konuları.
Önkoşul Dersleri
CEV-415 *3
*1 : Önkoşula sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen dersin/derslerin daha önceden devamını almış olmak
*2 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az FD almış olmak
*3 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az DD almış olmak
*4 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az DC almış olmak
*5 : Önkoşula Sahip bir dersi alabilmek için, önkoşul olarak gösterilen bir dersten/derslerden daha önce en az CC almış olmak
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
100
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
60
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Çevre Mühendisliği Alanındaki tüm kaynaklar
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
3