of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-419
Katı Atıklar
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Katı atıkların çevresel etkilerini incelemek ve çevre mühendisliği açısından uygun yöntemlerle bertarafı ile ilgili mühendislik yetilerine sahip olmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Katı atık tanımını, miktar ve hacim hesaplarını yapabilme
2) Katı atık analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olarak bertaraf yöntemine karar verebilme
3) Kaynağında ayırma, toplama ve taşıma sistemleri hakkında bilgi sahibi olma
4) Düzenli depolama sahası tasarım ve işletilmesini öğrenme
5) Kompost prosesinin içeriğini ve proses işleyişini öğrenme
6) Yakma ve piroliz yöntemlerinin mekanizmalarını öğrenme
Dersin İçeriği
Katı atıkların kaynakları. Katı atık üretimi. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Katı atıkların toplanması, taşınması ve nakli. Aktarma istasyonları. Katı atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması. Proses teknikleri ve ekipman. Katı atık bertaraf yöntemleri: Düzenli depolama, yakma, kompostlaştırma, proliz ve diğer teknikler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
130
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Katı Atıklar ders notları (basılmamış)
Diğer Kaynaklar
1. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S. A., “Integrated Solid Waste Management”, McGraw Hill International Editions, 1993.
2. Epstein E.,"The Science of Composting" Technomic Publishing Co. Inc., 1997
3. Katı atıklar, Prof. Dr. Ertuğrul Erdin. Dokuz eylül yayınları
4. Atıksu Arıtma çamuru ve katı atık kompost örneklerinin analiz yöntemleri Prof. Dr. Günay Kocasoy Boğaziçi Yayınları.
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
3
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4