of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-423
Doğal Arıtma
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Arıtma sistemlerine genel bakış, doğal arıtma nedir, avantaj ve dezavantajları, kaç gruba ayrılır, yapay sulak alan uygulamalarına genel bakış, giderim mekanizmaları, doğal ve yapay sulak alan uygulamaları
Dersin Hedefleri
Doğal arıtma sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, diğer arıtma sistemlerine göre bu sistemin avantajlarını ortaya koyabilmek, yapay sulak alan uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Doğal Arıtma hakkında detaylı bilgi sahibi olmak,
Diğer arıtma sistemlerine göre bu sistemin avantaj ve dezavantajlarını bilmek,
Yapay sulak alan uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak,
Yapay sulak alan ve doğal arıtma giderim mekanizmalarını bilmek,
Güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Doğal Arıtma Giriş
Doğal Arıtma Yöntemlerinin Avantajları ve Dezavantajları
Atuksu Yönetimi ve Atıksu Yönetiminde Yaşanan Sorunlar
Doğal Arıtma Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi
Sulak Alan Sistemleri
Yapay Sulak Alanlar
Yapay Sulak Alanlarda Kirletici Giderim Mekanizmaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Diğer Kaynaklar
Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Materyal
Dokümanlar
Dersin Hocası tarafından verilen sunumlar ve basılı materyaller
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Natural Systems for Waste Management and Treatment, Sherwood C.Reed, E.Joe
Middlebrooks, Ronald W.Crities, McGraw Hill, 1988, USA.
Process Design Manual for Land Treatment of Municipal Wastewater Treatment. US
Environmental Protection Agency Center for Environmental Research Information
Cincinnati, Ohio , 1981.
Pescod, M.B. Wastewater Treatment and Use in Agriculture. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 1992
Donald, R.R. Handbook of Wastewater Reclamation
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
5
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5