of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-430
Arıtma Tesisi İşletimi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Ayla UYSAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Arıtma tesislerini tanıtmak ve işletim problemleri ve çözüm önerilerini tartışmak.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Atıksu arıtma tesislerinin işletimi ve korunması ile ilgi bilgiler verir.
2) Arıtma tesisi operatörlerinin rol ve sorumluluklarını içeren bilgi verir.
3) Atıksu arıtma tesisinde kullanılan ekipman ve prosesler hakkında detaylı bilgi verir.
4) Terfi merkezi, debi ölçümü, ızgara, kum tutucu, çöktürme havuzu, damlatmalı filtre, dönen biyolojik reaktör, aktif çamur havuzu, lagünler, çamur yoğunlaştırıcılar, anaerobik çürütücü, çamur susuzlaştırma arıtma ünitelerinin işletimi ve korunması ile ilgili bilgiler verir.
Dersin İçeriği
Atıksulardan numune alma ve kontrolü; Atıksuların özellikleri; Arıtma kademeleri; Arıtma üniteleri; Izgaralarda, kum tutucularda, çöktürme havuzlarında, damlatmalı filtrelerde, dönen biyolojik reaktörlerde, aktif çamur havuzlarında, lagünlerde, terfi merkezlerinde, çamur yoğunlaştırıcıda, anaerobik çürütücüde ve çamur susuzlaştırıcıda karşılaşılan işletme problemleri ve çözüm yolları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı (Editör. Prof. Dr. Dincer Topacık), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İski Genel Müdürlüğü.
2) Toprak, H., Atıksu arıtma tesisleri Tasarım Esasları, Cilt 1 ve 2, DEÜ, Müh.Fak., İzmir
3) Toprak, H., Aktif Çamur Sürecinin İletilmesi, DEÜ, Müh.Fak., İzmir
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5