of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-433
Arıtma Tesisi Hidroliği
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Sema YURDAKUL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği uygulama alanındaki su/atıksu arıtma tesisi ünitelerine ait hidrolik problemlerin çözüm yollarının öğretilmesi ve bu ünitelerin hidrolik tasarımlarında karşılaşılan kritik problemlerin tartışılması.
Dersin Hedefleri
Su / atık su arıtma tesisi birimlerinin hidrolik problemlerini çözmeyi öğrenmek

Su / atık su arıtma tesisi birimlerinin hidrolik tasarımını yapmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Su / atık su arıtma tesisi ünitelerinin çözüm hidrolik problemlerini öğrenebilmek

Su / atık su arıtma tesisi birimlerinin hidrolik tasarımını yapabilmek
Dersin İçeriği
Akım Ölçmeleri ve Hidrolik Kontrol Noktaları (Vanalar, Savaklar, Orifisler, Venturimetreler, Dağıtma Yapıları), Giriş atıksu mecrasının boyutlandırılmasında önemli hidrolik kriterler ve tahkikler (Kutter bağıntısı, Kurak Hava Şartları, Atıksu Hızı, Atıksu Yüksekliği), Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Yersel ve Sürekli Yük Kayıpları, Boru ve Pompa Karakteristik Eğrileri (Teki Seri ve Paralel Bağlı İşletme Halleri), Izgaralardaki Yük Kayıpları ve Kum Tutucuların Hidroliği, Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Yaklaşım ve Giriş Yapılarının Hidroliği (Çöktürme ve Havalandırma Havuzu Örneği), Su/Atıksu Arıtma Tesislerinde Çıkış Yapılarının Hidroliği, Su/Atıksu Arıtma Tesislerindeki Diğer Ünitelerin Hiidroliği (Karıştırıcılar, Flokülasyon, Filtrasyon Örneği), Arıtma Tesislerinde Hidrolik Profilin Hesabı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
10
20
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
68
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
3
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
2