of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-439
İleri Temel İşlemler II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin temel amacı önceki sınıflarda alınan temel işlemler dersleri ile bağlantılı olan yenilikçi arıtma yöntemlerinin öğretilmesidir. Günümüzde konvansiyonel temel işlemler operasyonları haricinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir dizi arıtım metodu mevcuttur. Bu yöntemlerin içeriğinin, teorik temellerinin ve uygulama esasları ile uygulama örneklerinin aktarılması yoluyla son sınıf çevre mühendisliği öğrencilerine üst düzeyde ileri temel işlemler hakimiyetinin lisans düzeyinde sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin Hedefleri
Dersin hedefleri aşağıda ana başlıklar halinde verilen olguların lisans düzeyde öğretim gören çevre mühendisliği öğrencilerine özümsetilmesidir:
İleri temel işlemler proseslerinin tanıtılması
İleri temel işlemler proseslerinin teorik temellerinin aktarılması
İleri temel işlemler proseslerinin avantajlarının öğrenilmesi
İleri temel işlemler proseslerinin dezavantajlarının öğrenilmesi
Pilot ve gerçek ölçekli tesis örnekleri ile bu arıtma felsefesinin pratikteki uygulamalarının örneklendirilmesi
Sayısal problem çözümleri ile ileri temel işlemler proseslerinde analitik yaklaşımın kazandırılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
İleri temel işlemlerin çevresel ve ekonomik öneminin öğrenilmesi
İleri temel işlemlere kavramsal düzeyde hakimiyet sağlanması
İleri temel işlemlerin temel özelliklerinin kavranması
İleri temel işlemlerin konvansiyonel temel işlemler yöntemleri ile karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajların kavranması
İleri temel işlem prosesleri arasında temel maliyet analizlerinin yapılabilmesi
İleri temel işlem prosesleri için doğru teknoloji seçiminin yapılabilmesi
Dersin İçeriği
İleri Temel İşlemlere Giriş – İleri Temel İşlemlerin Çevresel Önemi – Desalinasyon Prosesleri (Termal) –Desalinasyon Prosesleri (Membran)– Ultrasonik Teknik – Ultrasonik Arıtma – Sementasyon – İyon Değişimi Prensipleri – İyon Değiştirme ile Arıtma – UV Uygulamaları - Biyo-taklit Malzemeler – Biyo-kalıp Malzemeler - Taşınabilir Su Arıtımı Teknikleri– Genel Değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
0
Ödevler
14
2
28
Devam
14
10
Sunum
14
1
14
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Seçili elektronik ders materyali öğrenciler ile paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
5
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
5
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
5