of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-444
Desalinasyon Prosesleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Hasan KÖSEOĞLU
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin ana amacı günümüzde yoğun olarak kullanılan desalinasyon teknolojilerinin tanıtılmasıdır. Bu kapsamda, mevcut desalinasyon teknolojileri, mühendislik limitasyonları, maliyetler, çevresel faktörler ve uygulama prensipleri aktarılmaktadır. Sonuç olarak, desalinasyon teknolojilerine kavramsal düzeyde hakim olunması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Temel desalinasyon teknolojilerinin anlaşılması
Desalinasyon proseslerinin problemlerinin anlaşılması
Desalinasyon teknolojilerinin maliyet kıyaslamalarının anlaşılması
Desalinasyon teknolojilerinin avantaj/dezavantajlarının anlaşılması
Desalinasyon teknolojilerinin çevresel hususlarının anlaşılması
Desalinasyon teknolojilerinin uygulama prensiplerinin anlaşılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel desalinasyon teknolojilerine kavramsal düzeyde hakimiyet
Temel maliyet karşılaştırmalarını yapabilmek
Doğru proses seçimi yapabilmek
Çeşitli proses problemlerine çözüm önerileri getirebilmek
Dersin İçeriği
Desalinasyona Giriş – Ham Su Kaynakları – Su Kimyası – MED – MSF – VC – EDR – Genel Membran Prosesleri - RO – NF – Ön Arıtma – Son Arıtma – Konsantre Yönetimi – Çevresel Hususlar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
14
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
110
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Desalting Handbook for Planners. US Dept. of the Interior Bureau of Reclamation, 2003
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
4
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
4
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
4