of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:8/6/2021
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-802
Çevre ve Enerji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
yunuspamukoglu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Çevre ve Enerji dersinde öğrencilere, enerji üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğreterek, çevreye duyarlı ve enerji etkin sistem ve süreçleri tercih etme bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
10
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
50
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Enerji kaynaklarını, türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini tanımlar.
DK2
Atmosferin yapısı ile yanma ürünleri arasındaki etkileşimleri tanımlar.
DK3
Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri seçebilir.
DK4
Nükleer santraller ve nükleer atık depolama ile ilgili sorunları tanımlar.
DK5
Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerini ve kullanılabilirliğini açıklar.
DK6
Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir.
DK7
Dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ile ilgili değerlendirme yapabilir.