of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CEV-802
Çevre ve Enerji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. M. Yunus PAMUKOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
CEV-802 Çevre ve Enerji dersinde öğrencilere, enerji üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğreterek, çevreye duyarlı ve enerji etkin sistem ve süreçleri tercih etme bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Enerji ihtiyacı ve enerji üretim metotlarını detaylı bir şekilde bilmek,
Enerji üretiminden kaynaklanan çevresel olumsuzlukları kavramak,
Oluşan çevresel olumsuzlukların gelecekte yaratacağı problemleri kavrayabilmek,
Temiz enerji kavramını anlayabilmek,
Temiz enerjinin avantajlarını anlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Enerji kaynaklarını, türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini tanımlar.
Atmosferin yapısı ile yanma ürünleri arasındaki etkileşimleri tanımlar.
Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri seçebilir.
Nükleer santraller ve nükleer atık depolama ile ilgili sorunları tanımlar.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerini ve kullanılabilirliğini açıklar.
Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir.
Dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ile ilgili değerlendirme yapabilir.
Dersin İçeriği
Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
CEV-802 Çevre ve Enerji ders notları PowerPoint sunuları ve video gösterimlerinden oluşacaktır.
Diğer Kaynaklar
1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, 1993
2. Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, 2010
3. Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & Stoughton, 1996
4. Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, 1990
5. The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 1996
6. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University Press, 1996
7. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak.
1
2
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak.
1
3
Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak.
1