of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YBM-101
Yerbilimlerinde Teknik Resim
2.0
0.0
1.0
2.5
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. İbrahim UĞUR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İmalatı yapılacak bir iş parçasının, bir kağıt düzlemi üzerine belirli bir ölçek içerisinde biçimini, boyutlarını, diğer özelliklerini ve kullanılmaya hazır durumunu ifade etme becerisini kazandırmak
Dersin Hedefleri
1.İşletmelerde herhangi bir siparişin üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve üretilen makine ve aletlere uygun biçim ve ölçülerin verilebilmesi ile seri üretimde uygunluk ve standartlaşma sağlanması,
2.Standartlaşma ile civata ve somunlar, pimler, kamalar, rulmanlar ve benzeri parçaların dünyanın herhangi bir yerinden temin etme olanağının yaratılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Üretimi yapılacak iş parçalarının üç boyutlu olarak tasarlanabilmesi
2) Çeşitli kalınlık ve özellikteki standart yazı ve çizgiler ile oluşturulan çizgisel resim ile endüstriyel parçaların ifade edilebilmesi
3) Cisimlerin izdüşümlerine göre mimari, dekorayon ve afiş çizimlerinin yapılabilmesi
4) Cisimlerin perspektiflerinin üç görünüş ile ifade edilebilmesi
5) Madencilikte galerilerin, tahkimat sistemlerinin ve ana üretim panolarının kesit görünüşlerinin çıkarılması
Dersin İçeriği
Endüstriyel teknik resmin tanımı ve önemi, teknik resim aletleri ve materyallerinin tanıtımı, standart yazı ve çizgi kullanımı, ölçekler, geometrik çizimler, izdüşüm ve görünüş çıkarma, perspektif, kesit alma, ölçülendirme ve yüzey işleme işaretleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
3
6
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
18
18
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Şen, İ. Zeki. Temel teknik resim Ders Kitapları Anonim Şirketi İstanbul 1992

2.Çarkçı, M., Teknik Resim, 2009
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
0
2
Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
0
3
Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0