of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YBM-105
İstatistik
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Temel bilim dallarından biri olan istatistiğin ana yöntemlerini öğretmek. Sayısal verileri işleme yeteneği kazandırmak
Dersin Hedefleri
Veri işleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Veri toplama ve işleme yeteneği
Verileri grafiksel olarak sunabilme
Regresyon analizi yapabilme
İstatistiksel tahminleme yapabilme
İstatistiksel karar alabilme
Dersin İçeriği
İstatistikte temel kavramlar. seriler, grafikler, ortalamalar, medyan, mod, kantiller, standart sapma, ortalama sapma, varyans, değişim katsayısı, momentler, dağılım modelleri, güven aralığı, istatistiksel karar alma, oranlar ve endeksler, regresyon analizi, korelasyon analizi, çoklu regresyon istatistiksel kalite kontrol, olasılık
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Saraç, S., “Mühendisler için istatistik”, Mersin, 2000, 84 s.
Diğer Kaynaklar
Bakır A., Aydın C., “İstatistik”, Nobel yayınevi, Ankara 2006, 296 s.
Barnes J.W.,”Statistical analysis for engineers and scientists”, McGraw-Hill Inc., New York 1994, 396 p.
Serper Ö., “Uygulamalı istatistik”, Ezgi kitabevi, Bursa 2004.
Akdeniz F, “Olasılık ve istatistik”, Nobel kitabevi, Adana 2007
Levin R.,” Statistics for management”, Prentice-Hall, 1987
Materyal
Dokümanlar
Ders notu, kişisel hesap makinesi
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
0
2
Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
0
3
Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
0