of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
YBM-106
Topoğrafya
1.0
0.0
1.0
1.5
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Raşit Altındağ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Madenlerde topoğrafik ölçme tekniklerini öğretmek.
Dersin Hedefleri
Topoğrafya ölçme teknikleri ve hesaplamalarını yapabilmek ve bu ölçme tekniklerini madencilik faaliyetlerinde kullanabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Topoğrafya ölçme yöntemlerini kavrayabilmek
2) Poligon hesapları yaparak maden sahalarına uygulayabilmek
3) Alan hesaplamalarını yapabilmek ve madencilik ruhsat ve işlet sahalarına uygulayabilmek
4) Kesitler alarak alan ve hacim hesaplamaları yapabilmek
Dersin İçeriği
Topoğrafik ölçme çeşitleri, ölçme gereçleri, teodolite açı ölçümleri, yükseklik tayini, geometrik ve trigonometrik nivelman, takeometrik ölçümler, hatalar hata çeşitleri ve hataların dağıtılması, haritalama, haritalama çizim yöntemleri, harita plan ölçek, çap tanımlamaları, uzaklık ölçme metodları, noktaların tespit edilmesi, poliganasyon, nirengiler ve hesaplanması hakkında gerekli temel bilgiler ve arazi uygulamaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
5
10
Ödevler
3
3
9
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
80
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Altındağ, R., Şanlı, R., Madencilikte ölçme teknikleri ders notları, basılmamış, 2001, Isparta, Türkiye.
Diğer Kaynaklar
1-Onargan, T., Küçük, K., Maden mühendisleri için ölçme tekniği, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, No: 312, 2004, İzmir, Türkiye.
2- İnal, C., Erdi, A., Yıldız, F., Topoğrafya (Ölçme Bilgisi), Atlas Kitabevi,1996.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
3
2
Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
2
3
Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4