of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ELE-106
Bilgisayar ve Programlama Dili 1
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
C programlama dilinde program yazmayı kavratmaktır. Problemin nasıl analiz yapılacağı açıklanacak ve program yazmada kullanılan mekanizmalar tanıtılacaktır. Donanım ile yazılım arasındaki sinerji üzerinde durulacaktır.Problem analiz etme ve algoritma hazırlayarak problemi çözme. Küçükten orta boya kadar program yazma, test etme ve hata ayıklama..
Dersin Hedefleri
C Programlamayı öğretmek
C Programlamanın mesleki hayattaki önemini anlatmak
C Programlama ile ilgili kaynak sağlamak
C Programlamanın diğer disiplinlerle ilgisini anlatmak
C Programlama ile problem çözme yeteneğini geliştirmek
C Programlama konuları ile diğer derslerin ilgisini kurmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program bloklarının yapısını anlama
Program döngülerinin çalışması ve döngü deyimlerini kavrama
Akış diyagramı oluşturulmuş bir problemin programını gerçekleştirebilme
Program Hatalarını Tespit Edebilme
Program analizi yapma
Program yazmayı geliştirme ve ileri seviye programlama yazmaya hazırlık yapma
Dersin İçeriği
Programlama Dillerinde Temel Kavramlar. Program kaynak kodu yazma, derleme ve birleştirme. Temel veri yapıları. Değişkenler, sabitler ve ifadeler. İşlem sırası. Karar verme ve döngü yapıları. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işleçler. Giriş-Çıkış işlemleri. String işlemleri. Bilgisayarda problem çözme ve basit algoritmalar tasarlama. İç içe döngüler. Diziler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
60
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
48
48
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Algoritma ve Programlamaya Giriş
Bilgisayar Programlama Dr. Fahri Vatansever
Diğer Kaynaklar
Algoritma ve Programlamaya Giriş
Bilgisayar Programlama Dr. Fahri Vatansever
Materyal
Dokümanlar
Algoritma ve Programlamaya Giriş
Bilgisayar Programlama Dr. Fahri Vatansever
Ödevler
Programlama Problem Ödevleri
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimini; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.
4
2
Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
4
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4