of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZK-104
Fizik Laboratuvarı II
0.0
0.0
3.0
1.5
5.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fizik Bölümü öğretim üyeleri.
Dersin Yardımcıları
Fizik Bölümü öğretim elemanları.
Ofis Yeri
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Isparta/Türrkiye
E-Posta
fizikbolsek@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Dersi veren öğretim üyesinin programına uygun zaman aralığı.
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Deney çalışmasına nasıl hazırlanacağını, deney kurgusunun nasıl yapılacağını ve ölçüm sonuçlarının nasıl sunulacağını öğrenmek. Deney sonuçlarının Fizik yasalarına göre yorumlanmasını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Ani hız ve ortalama hız ölçümü, ani ivme ve ortalama ivme ölçümü, eğik düzlemde ivme ölçümü, esnek çarpışmada momentum ve enerji, esnek olmayan çarpışmada momentum ve enerji, Hooke yasası ve yay sabiti ölçümü, basit harmonik hareket, basit sarkaç.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Laboratuar
Rapor Yazma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
80
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Temel fiziksel süreçleri anlayabilir, modelleyebilir ve analiz edebilir.
DK2
Temel ölçüm cihazlarını kullanabilir, ilgili deney için en uyumlu ölçüm tekniğini seçerek uygulayabilir.
DK3
Deney esnasındaki gözlemlerini uygun bir şekilde depolayarak kayıt altına alabilir.
DK4
Deney esnasındaki gözlemlerini bilimsel olarak yorumlamak amacıyla tablo ve grafik gibi araçlar hazırlayabilir ve bunları kullanabilir.
DK5
Deneye ait gözlemleri ile deney sonuçlarına yönelik yorumlarını bilimsel bir formatta deney raporu olarak sunabilir.
DK6
Hata kaynaklarını öğrenerek hata analizi yapabilir ve muhtemel hata sebeplerini açıklar.
DK7
Elde edilen verilerin analizine yönelik yöntemler öğrenip bunları kullanabilir.
DK8
Etkin bir şekilde grup çalışması yapabilir ve grup içi iletişim becerilerini geliştirir.