of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZK-306
İstatistik Fizik ve Termodinamik
5.0
0.0
0.0
5.0
6.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1-Ali KÖKCE
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
320
E-Posta
durmusaldemir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
16.00-17.00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Makroskobik sistemlerin fiziksel özelliklerini İstatistik mekaniğin ilkeleri ve termodinamiğin yasaları çerçevesinde anlamak.
Dersin İçeriği
1. Makraskobik Sistemlerin Belirleyici Özellikleri: Denge durumundaki dalgalanmalar, tersinmezlik,denge durumunun özellikleri, ısı ve sıcaklık,

2.Temel Olasılık Kavramları: İstatistik topluluklar, olasılıklar arasında basit bağıntılar, Binom dağılımı, ortalama değerler, Bir spin sisteminde ortalama değerlerin hesaplanması, sürekli olasılık dağılımları,

3.Parçacıklar Sisteminin İstatistiksel Tanımlanması: Bir sisteminin durumunun özellikleri, istatistik önermeler, olasılık hesapları, makroskobik sistemde girilebilir durum sayısı, denge ve tersinmezlik koşulları, sistemler arası etkileşmeler.

4.Isısal Etkileşme: Enerjinin makroskobik sistemler arasında dağılımı, ısısal dengeye yaklaşım, sıcaklık, küçük ısı taşıması, bir ısı deposuna değen sistem, paramagnetizma, ideal bir gazın ortalama enerjisi, ideal bir gazın ortalama basıncı.

5. Mikroskobik teori ve Makroskobik ölçmeler: Mutlak sıcaklığın belirlenmesi, iş, iç enerji ve ısı, ısı sığası, entropi, yoğun ve kapsamlı parametreler.

6.Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım: Klasik yaklaşım, Maxwell hız dağılımı, molekül demetleri, eş bölüşüm teoremi, eş bölüşüm teoremi uygulamaları, katıların öz ısısı.

7.Genel termodinamik Etkileşme: Durum sayısının dış parametrelere bağlılığı, dengede geçerli genel bağıntılar, ideal bir gaza uygulamalar, termodinamiğin yasaları, denge koşulları, fazlar arası denge, gelişi güzelliğin düzenliliğe dönüşümü

8. Taşıma Süreçlerinin Basit Kinetik Teorisi: Ortalama serbest yol, vizkozluk ve momentum taşınımı, kendiliğinden yayılma ve moleküllerin taşınımı, elektriksel iletkenlik ve yükün taşınımı,

9. Fermi-Dirac dagilimi ve Bose-Einstein istatistigi Fermi-Dirac dağılım kanunu, elektron gazı: Fermi-Dirac istatistiğinin metallerdeki elektronlara uygulanışı, Bose-Einstein dağılım kanunu, foton gazı, katıların ısı sığası, katıların ısı sığası, kuantum istatistiğinde ideal gaz.

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
7r7rrr