of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
KIM-614
Genel Kimya ll
2.0
0.0
1.0
2.5
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr.Fatime Mine BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Genel kimya II, kimyasal denge, kimyasal kinetik kavramları, termokimya ve bileşiklerin asit baz özellikleri üzerinde durur. Bileşiklerin radyoaktif özellikleri değerlendirilir.
Dersin İçeriği
Sulu çözelti dengeleri, Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar, zayıf asit ve zayıf bazlar, poliprotik türler, Suda Çözünen Tuzlar Tampon çözeltiler, Titrasyon eğrileri, Gaz fazı denge tepkimeleri, Kimyasal kinetik, Sıfırıncı, birinci, ikinci dereceden tepkimeler, Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, Reaksiyon entalpisi, Suda az çözünen tuzlarla ilgili denge, Bileşiklerin radyoaktivite özellikleri, Radyoaktivite tepkimelerin kinetiği
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1) Kimyasal kinetiğin öğrenilmesi; 2) Kimyasal denge kavramının öğrenilmesi; 3) Termodinamiğin yasalarının öğrenilmesi 4) Asit baz kavramlarının ve pH kavramının öğrenilmesi 5) Radyoaktivitenin öğrenilmesi