of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
KIM-615
Organik Kimya
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Raşit ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi
E-Posta
rasitcaliskan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Organik Kimyadaki fonksiyonel grupların açıklanması ve öğrencilerin bu temel alandaki bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Organik Kimyaya Giriş, Organik Kimyada Bazı Önemli Kavramlar, Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlanma, Organik Bileşiklerde İsimlendirme, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Stereokimya, Aromatik Bileşikler, Alkoller, Fenoller, Eterler, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilik Asitler, Karboksilik Asit Türevleri (Asit Halojenürler, Asit Anhidritler, Esterler, Amitler, Nitriller), Aminler, Amino Asitler ve Proteinler
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Karbon atomunu tanımak, oluşturabileceği molekülleri ve bu moleküllerin fiziksel ve kimyasal davranışlarını öngörebilmek.
DK2
Organik molekülleri sınıflayabilmek.
DK3
Organik bileşiklerin adlandırılabilmek ve daha büyük organik molekülleri basit moleküllerden sentezleyebilmek.
DK4
Organik Kimyadaki fonksiyonel grupları açıklayabilmek
DK5
Öğrencilerin bu temel alandaki bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirebilmek