of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
KIM-619
Genel Kimya-I
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
prof.Dr. Mustafa YAVUZ
Prof.Dr.Fethiye Göde
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Oda No: 253 Doğu Yerleşkesi, Çünür-Isparta
E-Posta
yavuzmustafa@sdu.edu.tr ; fethiyegode@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
246 211 40 83; 4078
Dersin Amacı
Kimya biliminin öneminin ve temel kavramlarının öğretilmesi, atomlardan molekül yapısına kadar tüm kimyasal kavramların açıklanması, öğrencilerin soru çözme ve doğru düşünme ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi, reaksiyonlar ve reaksiyon yazma mantığının öğretilmesi, çözelti hesaplama ve hazırlama yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler, Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimelerine giriş(I), Sulu çözelti tepkimelerine giriş(II), Gazların özellikleri ve gaz kanunları (I), Gazların özellikleri ve gaz kanunları (II), Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Yarıyıl ara sınavı. Kimyasal bağlar (Temel kavramlar), Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Madde kavramı ve Maddenin özelliklerini öğrenir.
DK2
Atom nedir, atomun yapısı, kanunları öğrenir.
DK3
Kimyasal tepkimeleri kavrar.
DK4
Bağlar, sıvılar, çözeltiler konularını kavrar.
DK5
Gazlar, gaz kanunlarını öğrenir