of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
KIM-802
Bilimsel Araştırma Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Güzide ERTOKUŞ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir.
Dersin Hedefleri
Bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
• Bilimsel araştırmanın önemini ifade eder.
• Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklar.
• Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini uygular.
• Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapar.
• İstatistik ile ilgili temel kavramları tanımlar.
• İstatistiksel hipotez yazar.
• Doğrusal ilişkinin ölçülmesi için gerekli testleri uygular.
• Parametrik testleri uygular.
• Bilimsel araştırma önerisi raporu hazırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme
2 Araştırma önerisi yazabilme
3 Bilimsel araştırma raporlarını eleştirebilme
4 Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme
5 Veri toplama araçlarını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme
6 Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı ifade edebilme
7 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri söyleyebilme
Dersin İçeriği
Bilim; Bilimsel paradigmalar (geleneksel bilim anlayışı, post modern bilm anlayışı); Bilimsel araştırmanın nitelikleri; Bilimsel araştırma türleri; Bilimsel bir araştırmanın bölümleri; Problem seçimi; Araştırma modelleri (tarama ve deneme modelleri); Evren ve örneklem; Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği; İçerik analizi; Anket; Tutum ve Tutum ölçekleri; Gözlem; Görüşme; Bilmsel araştırmada etik kurallar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
30
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
1
2
2
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Babbie, Earl, The Practice of Social Research, 11th edition, Thomson
Chambers, Gary Writing and Presenting Research Papers
Graziano, A Research Methods: A Process of Inquiry
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Temel alanları olan, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya konularında iyi bir temel kazanması.
5
2
Matematik ve Fizikte yeterli alt yapıya sahip olma ve bu bilgileri kimyaya uygulayabilme yeteneği elde etmesi.
5
3
Kimya endüstrisinde laboratuvar ve işletmede çalışabilme, yenilik, araştırma ve geliştirme yapabilme becerisine sahip olması.
5