of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-108
İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Abdullah Bakır
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İslamiyet’in Türkler arasında yayılışını kavramak; ilk Müslüman Türk devletlerinin siyasi, idari, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel yapısını tanımak, Türk ve İslam tarihi içindeki yerlerini değerlendirmek.
Dersin İçeriği
Hz. Peygamber ve halifeler döneminde Türk-Arap ilişkileri, Hadislerde Türkler, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde Türk-Arap ilişkileri; Türkler’in İslamiyet’i kabulü, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde İslamlaşma, İslamlaşmayı kolaylaştıran faktörler, Türkler’in Emevi ve Abbasi devlet hizmetlerine girmeleri; Yarı bağımsız ilk Müslüman Türk devletlerinden Tolunoğulları, Saçoğulları ve İhşidiler’in siyasi tarihi, devlet teşkilatları ve kültürel katkıları; Tam Bağımsız İlk Müslüman Türk Devletlerinden İtil (Volga) Bulgar Hanlığı, Karahanlılar ve Gazneliler; Bu devletlerin siyasi tarihleri, devlet teşkilatları, kültür ve medeniyet tarihleri; Türklerin İslam tarihi içindeki yeri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türkler ile Müslüman Araplar arasındaki ilişkilerin seyrini öğrenmek; Türklerin İslamiyet ile tanışmasını ve nasıl Müslüman olduklarını bilmek; Emeviler ve Abbasilerde Türklerin İslam’a hizmetlerini kavramak; İlk Müslüman Türk devletlerinin idari, askeri,