of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-203
Büyük Selçuklu Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Kansu EKiCİ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Oda: 373
E-Posta
kansuekici@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0 246 211 4190
Dersin Amacı
Oğuz Boyları ve X y.y Oğuz Yabgu Devletini hakkında bilgiler verildikten sonra, kuruluşundan yıkılışına kadar Büyük Selçuklu Devletinin hakim olduğu coğrafyada geçen siyasi olaylar.
Dersin İçeriği
Oğuz Boyları ve X y.y Oğuz Yabgu Devletini hakkında bilgiler verildikten sonra, kuruluşundan yıkılışına kadar Büyük Selçuklu Devletinin hakim olduğu coğrafyada geçen siyasi olaylar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Oğuz Boyları, Oğuz Yabgu Devleti ve Selçuk Beyin bu devlet içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak.
DK2
Büyük Selçuklu Devletinin kuruluş aşamasında meydana gelen siyasi olayları kavramak.
DK3
Büyük Selçuklularla Gazneliler, Karahanlılar ve Samanoğulları arasında yapılan mücadeleler hakkında bilgi sahibi olmak.
DK4
Tuğrul Bey döneminde Anadolu’ya yapılan Türk akınların ve Abbasi halifesi ile olan ilişkilerin Türk ve Dünya tarihi açısından önemini kavramak.
DK5
Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu’nun Türk yurdu olması faaliyetlerini, Sultan Alparslan ve Melikşah dönemi siyasi olaylarını kavratmak.
DK6
Büyük Selçuklu Devleti içerisindeki saltanat ve bürokratik mücadeleler ile devleti çöküşe götüren sebepler hakkında bilgi sahibi olmak.