of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-208
Türk Kültür Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr.Abdullah Bakır
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Binası Oda No: 279
E-Posta
abdullahbakir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10.00-12.00
İş Telefonu
02462114191
Dersin Amacı
Tarihte kurulmuş bütün Türk Devletlerinin bırakmış oldukları maddi ve manevi kültür öğelerini bilen ve bunları günümüz kültür öğeleriyle mukayese edebilen mezunlar yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Hunların sosyal ve kültürel yapıları
Göktürklerin sosyal ve kültürel yapıları
Uygurların sosyal ve kültürel yapıları
İslam öncesi diğer Türk boylarının sosyal ve kültürel yapıları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kültür ve Medeniyetin tanımı, İslamiyet öncesi Türk kültürel yapısını öğrenecektir.
DK2
Hunların sosyal ve kültürel yapılarını ,Göktürklerin sosyal ve kültürel yapılarını, Uygurların sosyal ve kültürel yapılarını, İslam öncesi diğer Türk boylarının sosyal ve kültürel yapılarını tanıyabilecektir.
DK3
İslamiyet öncesi Türk toplumunda devlet yönetimi ve meclis hakkında bilgi sahibi olacaktır.
DK4
İslamiyet öncesi Türklerde ekonominin temelini oluşturan unsurlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
DK5
İslamiyet öncesi Türkler arasında yaygın olan din ve inanışları öğreneceklerdir.
DK6
Türklerin İslamiyeti kabullerinden sonra Türk toplum yapısında ortaya çıkan değişiklikleri kavrayacaklardır.