of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-214
Selçuklu Kurumları Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr.Abdullah Bakır
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Binası Oda No: 279
E-Posta
abdullahbakir@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
10.00-12.00
İş Telefonu
02462114191
Dersin Amacı
Kuruluşundan itibaren Selçuklu devlet geleneği, hükümdar-taht ilişkisi, mali ve idari teşkilatlar ile bu teşkilatların diğer devletlere etkilerini kavratmak. Konu ile ilgili bibliyografya bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Selçuklu devletinin kuruluşundan itibaren devlet geleneği, hükümdar-taht ilişkisi, devletteki idari ve mali teşkilatlar üzerinde durulup bunun diğer devletlerle olan etkileşimin anlatılması. Konu ile ilgili olarak kaynakça bilgisinin sunulması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Selçuklularda devlet teşkilatı içerisinde saray teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmak.
DK2
2- İdari teşkilat içerisinde Divan ve Divanın çeşitleri ve görevlerini kavramak.
DK3
3-Devrin en büyük askeri kuvvetini teşkil eden Selçuklu ordusu ve dayandığı insan kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak.
DK4
4- Selçuklu devletindeki ilmiye teşkilatı ve dini yapı ili mezhepleri kavramak.
DK5
5-Selçuklularda miri arazi sistemi ve toplumdaki sosyal yapı hakkında bilgi sahibi olmak.
DK6
6- Devlet içerisindeki iktisadi durum, kültürel faaliyetler ve güzel sanatlarla ilgili bilgi sahibi olmak.