of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-218
Jeopolitik
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Jeopolitik ve politik coğrafya alanlarının entelektüel gelişimi hakkında bilgi edinmek - Türkiye Jeopolitiği hakkında düşünmeye başlamak,değerlendirmeler yapmak.
Dersin İçeriği
Jeopolitiğin bilim alanı haline gelmesi, jeopolitik kuramlar, Soğuk Savaşın bitmesi ile birlikte jeopolitik alanına artan ilgi ile birlikte Kjellen, Ratzel, Mackinder, Mahan, Haushofer ve Bowman’ın eserlerini eleştirel olarak incelemek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeleri, Soğuk Savaş sonrasına özel bir önem vererek ele almak, Son olarak da, bu bilgiyi Türkiye ve komşularına uygulamak.

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kavramsal ve teorik konuların çalışılması, anlaşılması ve tartışılması; kavram ve teorilerin dış politika analizinde uygulamaya konulması; seçilen konular üzerine yapılan analizlerin yazılı ve sözlü sunumları; ve grup içi tartışmalara katılım konularında
DK2
Jeopolitik alanında temel kavramsal ve kuramsal arka planı öğrenmek
DK3
Politik coğrafya alanındaki gelişmeleri öğrenmek