of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-301
Osmanlı Kurumları Tarihi I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Behset KARACA
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
E-Posta
behsetkaraca@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Çarşamba 10.00-11.00
İş Telefonu
0246-2114160
Dersin Amacı
Osmanlının yüzyıllar boyunca varlığını korumasının ana unsuru olan devlet ve toplum yaşantısına yön veren kurumların merkezi unsurlarının öğrenciye öğretilmesi. Osmanlı devlet teşkilatının öğrencilere öğretilmesi.Osmanlı maliye, askeri, ilmiye ve adliye teşkilatının öğrencilere öğretilmesi. Osmanlı tahrir sistemi üzerinde durmak.
Dersin İçeriği
Osmanlı Devlet geleneği, hükümdar-taht ilişkisi merkez ve taşra teşkilatı, mali ve idari teşkilat hakkında bilgi verildikten sonra diğer devlet müesseselerinin Osmanlı Devletine olan tesirleri üzerinde durulması.Osmanlı devlet anlayışı, merkez teşkilatı, askeri teşkilat, maliye teşkilat, ilmiye ve adliye teşkilatı, tımar sistemi ve taşra teşkilatı üzerinde durulması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Osmanlı kurumlarının oluşumunda daha önceki Türk-İslam devletlerinin rolünü kavramak
DK3
2- Osmanlı kurumlarının oluşumunda oryantalistlerin görüşlerini kavramak
DK4
3-Osmanlı’daki padişahlık kurumu hakkında bilgi sahibi olmak
DK
4- Divan-ı Hümayunun fonksiyonlarını kavramak
DK
5- Pax-Ottomana hakkında bilgi sahibi olmak