of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-305
Osmanlı Tarihi I (1300-1566)
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Behset KARACA
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
E-Posta
behsetkaraca@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Perşembe günü 14.00-15.00
İş Telefonu
0246-2114160
Dersin Amacı
1-Osmanlı Devletinin kuruluşu ve menşeinden başlayarak, 1566 tarihleri arasının siyasi ve askeri olaylarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
1- Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan İstanbul'un fethine kadar olan dönemin kaynaklarıyla beraber işlenmesi 2- İstanbul'un fethinden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüne kadar olan dönemin siyasi ve askeri yönleriyle işlenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Öğrencilere Kuruluş dönemi kaynaklarını öğretmek
DK8
2. Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda gelişmesi ve büyümesinin sebepleri ile kuruluş döneminin Osmanlı tarihindeki yerini kavratmak
DK3
3. Kuruluştan Fatih’e kadarki siyasi olayları öğretmek
DK4
4. Osmanlı Devleti’nden günümüzde Osmanlı coğrafyasında kurulan devletlere devredilen sosyal, kültürel, ticari miras 5. İstanbul’un Fethinin Türk ve dünya tarihi aç
DK
6. Osmanlının yükselme ve gelişme sebepleri ve bu dönemin Osmanlı tarihindeki yerini kavratmak
DK
7. Fatih’ten II. Selime kadarki siyasi ve askeri olayları öğretmek.
DK
8. Bu dönemdeki batıdaki gelişmeler ve bunların Osmanlıya, Osmanlının batıya katkısı konusunu kavratmak