of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-313
Çin ve Moğol Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Türker
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Çin ve Moğol siyasi tarihinin geçmişten günümüze Türklerle olan ilişkilerini kavratmak. Bu devletlerin mali ve idari teşkilatları ile bu teşkilatların diğer devletlere etkilerini kavratmak. Konu ile ilgili bibliyografya bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çin ve Moğol devletlerinin kuruluşundan itibaren siyasi tarihi ve Türk devletleri olan münasebetlerini, Orta Asya siyasi, kültürel ve sosyal tarihi üzerine etkileri hakkında bilgiler verilir. Bu devletlerdeki idari ve mali teşkilatlar üzerinde durulup bunun diğer devletlerle olan etkileşimin anlatılması. Konu ile ilgili olarak kaynakça bilgisinin sunulması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Çin bölgesini ve burada kurulan Çin devletleri ve sülalelerini kavratmak.
DK9
2- Çin devlet teşkilatı ve toplum yapısını hakkında bilgi edinmek.
DK3
3-Tarih Boyunca Çin Türk ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
DK4
4- Moğolların ortaya çıkışı ve devlet kurmalarını kavratmak.
DK
5-Moğolların Orta Asya’da izledikleri politika ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
DK
6-Moğolların Parçalanması sonucu ortaya çıkan siyasi tarihi kavratmak.
DK
7-Anadolunun Türkleşmesi ve Moğol devletlerinin Anadolu üzerindeki etkileri kavratmak.
DK
6- Devlet içerisindeki iktisadi durum, kültürel faaliyetler ve güzel sanatlarla ilgili bilgi sahibi olmak.