of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-403
Osmanlı Tarihi III (1789-1918)
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Cemil ÇELİK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
SDÜ FEF 274
E-Posta
cemilcelik@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Salı 14.00-15.00
İş Telefonu
90 246 211 4163
Dersin Amacı
1789'dan 1918'e kadar Osmanlı tarihini ayrıntıları ile ele almak. Bu ölçüde bahsedilen tarihlerde tahtta olan padişahların nasıl bir iç ve dış politika izledikleri ve bu politikaların devlet yönetimini nasıl etkilediği incelenecektir. Başlıca Osmanlı tarihi kaynakları ile ele alınacak derste, dönem ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
1789 yılından 1918 yılına kadar Osmanlı tarihinde meydana gelen gelişmeler. Askeri, idari, sosyal ve siyasi gelişmeler ile devletin diğer ülkelerle münasebetleri incelenir.Bu ölçüde sıra ile bu tarihlerde tahtta olan tüm padişahların hem iç hem dış politikalarının Osmanlı tarihini nasıl etkilediği ortaya konulmuş olacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
100
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-1789'dan 1918'e meydana gelen Osmanlı tarihindenki olayları incelemek.
DK2
2-1789 ve 1918 arası Osmanlı Devleti iç ve dış politikasını farklı kaynaklar il ele almak.
DK3
3-Devletin son dönemde yaşamış olduğu buhranlar devlet yönetimini ve gelişimini nasıl etkilemiştir. Bunları incelemek.
DK4
4-Bu dönemde yapılan reformalar ve ıslahatlar.